تندیس های تولید شده جهت همایش ها

در این بخش میتوانید نمونه تندیس هائی که جهت همایش ها،کنگره ها ، مراسم یاد بود و غیره طراحی و تولید شده اند را ببینید.

بازگشت