تندیس های تولید شده جهت مسابقات ورزشی

در این قسمت می توانید تندیس هائی راببینید که مخصوص مسابقات ورزش تولید گردیده اند و به نوعی جایگزین کاپ های معمول هستند.
این کاپ ها معمولا در سه سایز متفاوت ساخته میشوند و در قسمت هائی از آنها رنگهای طلائی به نقره ای و برنزی تغییر میکند و نمایانگر مقام اول ، دوم و سوم هستند.

بازگشت