طراحی و تولید نشان سینه

طراحی و تولید نشان سینه یکی دیگر از خدمات این واحد می باشد.
این نشان ها درابعاد و اشکال گوناگون بصورت تک رنگ و یا رنگی قابل تولید است. این نشان ها غیر فلزی هستند و گیره نسب آنها بسته به درخواست مشتری می تواند سوزنی یا مگنت (آهنربا) باشد.
این نشان هارا بسته به نوع آن میتوان با تعداد کم نیز تولید نمود.